BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Вебінар для заступників директорів з навчальної роботи та методистів ЗПО

5 листопада 2020 р для заступників директорів з навчальної роботи та методистів ЗПО навчально-методичним центром ПТО у Тернопільській області проведено вебінар, в якому взяли участь 21 заклад.
Аналіз методичної роботи ЗПО зробила заступник директора НМЦ ПТО Іваськів О.Ф.
Згідно з річними планами ЗПО педагогічні колективи працювали над єдиними методичними проблемами. Протягом року методичну роботу було спрямовано на виконання таких завдань:
– здійснення заходів щодо впровадження державних стандартів на модульно компетентнісній основі;
– впровадження елементів сучасних педагогічних технологій спрямованих на розвиток особистості учня;
– забезпечення відповідної структури методичної роботи;
– формування у педагогічних працівників стабільного інтересу до актуальних проблем психолого-педагогічної науки, перспективного педагогічного досвіду;
– розвиток соціальної активності педагогів, висока інформаційна насиченість змісту роботи;
– пропаганда власних методичних напрацювань;
– удосконалення КМЗ предметів і професій;
– організація системи підвищення педагогічної майстерності молодих педагогів.
Методична робота здійснювалася згідно з планом роботи кожного закладу через колективну, групову, індивідуальну форму роботи.
З метою зростання фахової майстерності педагогічних працівників, підвищення професійного рівня молодих спеціалістів, творчого вирішення педагогічних завдань і проблем ЗПО організована робота методичних комісій, творчих груп, шкіл передового досвіду, на яких розглядалися питання згідно з планом роботи над проблемою закладу.
Протягом року проводилися педагогічні ради, засідання навчально-методичних рад, велася значна робота щодо створення електронної бази КМЗ предметів, професій.
Методичні напрацювання педагогічних працівників були надруковані в інформаційному збірнику «Професійна освіта 2020». Значна робота проводилася щодо поширення досвіду роботи педагогів шляхом друку матеріалів у фахових виданнях, розміщення електронних публікацій на освітніх сайтах.
Запорукою ефективності навчально-виробничого та навчально-виховного процессу було і залишається підвищення професійного рівня педагогів.
Атестація проводилася згідно з Типовим положенням, було своєчасно виконано відповідні заходи.
Педагогічні працівники вчасно пройшли підвищення кваліфікації, онлай-курси на платформах онлайн-освіти EdEra та Prometheus.
Адміністрації і педагогічні колективи велику увагу приділяли підвищенню науково-методичного рівня педагогів шляхом участі у професійних конкурсах, конференціях, семінарах, виставках.
Головним показником діяльності педагогічних колективів є досягнення учнів. Протягом року проводилася значна робота із залучення учнів до науково-дослідницької роботи та участі у різних етапах Всеукраїнськиї олімпіад з базових дисциплін, конкурсів.
Традиційною коллективно-груповою формою методичної роботи є проведення предметних тижнів, тижнів професій, як комплексу навчально-виховних заходів, спрямованих на розвиток творчості учнів, поглиблення та поширення знань з предметів, професій, збагачення науково-методичного досвіду педагогів.
Методичні кабінети поповнюються новими матеріалами, тематичними розробками педагогів, доповідями, нормативними документами, оргтехнікою.
Іваськів О.Ф. ознайомила педагогічних працівників з умовами проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2020/2021 н.р. в режимі дистанційного формату. Особливо наголосила на академічній доброчесності, як сукупності етичних принципів визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під
час навчання, викладання та проведення наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та творчих досягнень.
Питання технічного супроводу і форми проведення ІІ етапу олімпіад, методичні рекомендації надіслані в ЗПО.
/12345 /1234-1
/фото-7 /фото-6.png

Про Administrator

Перевірте також

98

Семінар-практикум для викладачів хімії, біології, географії

8 грудня 2020 року на платформі GOOGL Навчально-методичний центр ПТО у Тернопільській області, з використанням ...